Вимоги до написання та оформлення реферату:

Вимоги до написання та оформлення реферату (статті):

1. Друк на комп’ютері, формат А4; шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5 , абзацний відступ – 1,25 см; всі поля по 2 см;  обсяг 8-15 сторінок + список використаних джерел.

2. Структура реферату:

— титульна сторінка (найменування вузу та кафедри, назва виду роботи (реферат), назва теми, дані про виконавця роботи(П.І.Б., група, курс));

— зміст реферату: вступ, основна частина, висновки;

— список використаних джерел (до 10).

3. !!!!!! На всю літературу, яка вказана в списку використаних джерел по тексту реферату або статті  мають бути зроблені посилання в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5– номер джерела за списком літератури, 87–сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3,145; 5, 25; 7,348]•через рядок після основного тексту подається література в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті.

В джерелі обов’язково позначати автора, назву статті або книги (якщо стаття, то посилання на джерело де вона надрукована:назва газети, журналу, хрестоматії, книги  тощо), місто та рік видання, сторінки. Наприклад: 1 — це книга або підручник та посібник, 2 — стаття з кн., 3 — стаття з газети чи журналу.

1. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27-48.

2. Самойленко Наталія. Індиго в деталях // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.85-90.

3. Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей//Психолог – 2009. — №41(377), листопад, С.6-8.

4. Стаття повинна бути авторською (особисто вашою). Об’єм — 1-3 сторінки. Структура: дані про автора (П.І.Б., місце роботи, місце навчання, група, курс), назва статті, стаття, література (див. пункт 3 — вимоги до літератури). В статті неможна використовувати посилання та сторінки з сайтів Інтернету.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий