Теми рефератів з педагогічної психології

ІІ. Написання реферату з педагогічної психології. Теми:

1. Педагогічна психологія як наука (Поняття про предмет педагогічної психології. Основні етапи історії розвитку педагогічної психології. Місце педагогічної психології в системі наук, її зв’язок з іншими науками. Мета та завдання педагогічної психології. Методи дослідження в педагогічній психології).

2. Психологія учіння ( Поняття про учіння як одну із сторін педагогічного процесу. Зв’язок понять учіння, навчання, научіння, наученість та навчальність як здатність до навчання. Види учіння. Основні структурні компоненти учіння (мотивація навчальної діяльності). Рівні та типи научіння. Неуспішність учнів та її причини і попередження).

3. Психологія девіантної поведінки (Соціальна норма та соціальне відхилення. Загальна класифікація видів девіантної поведінки. Делінквентна поведінка.  Залежна поведінка. Загальні основи профілактики девіантної поведінки).

4. Психологія навчання ( Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний погляд на дидактичні принципи (наступності, доступності, свідомості, науковості, наочності, предметності). Класифікація видів навчання (за предметом, за психологічними завданнями, за різними типами зворотніх зв’язків, за зверненням до учнів, за взаємодією вчителя і учня (І.А. Зимня), на основі принципу свідомості (І.А. Зимня)).

5. Психологія навчання (Моделі навчання (інформаційні, операційні, розвивальне; традиційне, вільне, проблемне). Аналіз основних типів навчання. (догматичне – інформаційно-повідомляючий, традиційне – пояснювально-ілюстративний, проблемне – проблемно-евристичний (проблемно-дослідницький), проектне – вільний або проектний). Теорії навчання (програмоване, сугестопедичне, знаково-контекстне, модульне)).

6. Психологія виховання (Поняття про психологію виховання та про предмет її вивчення.Психологічні механізми формування виховання та психолого-педагогічні прийоми виховання. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінки. Методи стимулювання і корекції поведінки).

7. Психологія виховання (Рівні виховання. Характеристика чинників ефективності виховної роботи. Показники і критерії вихованості особистості. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід (дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, рання юність)).

8. Психологія виховання та самовиховання (Психологія самовиховання та перевиховання. Характеристика сімейного виховання. Стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, ліберальний, потуральник, нестійкий. Виховне значення різних форм спілкування).

9. Психологія суб’єкта педагогічної праці (соціального педагога) (Професійно значущі якості. Психологічний аналіз спілкування  з клієнтом. Стилі діяльності педагога та соціального педагога, їх характеристики. Структурні компоненти діяльності майбутніх соціальних педагогів).

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий