Метка: методичка

Модуль 6. Тема 17. Психологія суб’єкта педагогічної праці

Модуль 6. Психологія виховання та педагогічної праці Тема 17. Психологія суб’єкта педагогічної праці I. Питання, які виносяться на практичне заняття

Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для студентів

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.