Психолог у галузі спорту (В.Г.Панок)

Психологія спорту – це галузь психологічної науки, що вивчає закономірності  прояву і розвитку психіки людини в процесі тренувальної діяльності та під час змагань.

Професійна діяльність психолога у галузі спорту пов’язана з розв’язанням таких задач, як відбір спортсменів у різні види спорту та психологічна діагностика їх схильностей і здібностей; оцінка індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсменів та стилів їх спортивної діяльності; мотиви спортивної діяльності та особливості навчання та виховання у спорті;  вивчення психологічних особливостей особистості та діяльності тренерів та спортивних суддів; складання психологічних характеристик різних видів спорту. Дуже важливими також є питання збереження висококваліфікованих спеціалістів галузі, створення ефективної системи соціально-психологічної адаптації учасників спортивного руху та ветеранів спорту.

Професійна діяльність спортивного психолога передбачає здійснення таких напрямків роботи, як психодіагностика спортсменів та тренерів; спортивний відбір, а також психодіагностика спортивних здібностей; психопрофілактика несприятливих психічних станів у спортсменів та негативних явищ у спортивному середовищі; психогігієна спортивної діяльності; психологічна підготовка спортсменів; психологічна реабілітація і реадаптація спортсменів (тренерів), психологічна корекція негативних станів, реакцій, а також неадаптивних форм поведінки спортсменів (тренерів); психологічне забезпечення спортивного процесу; психологічне сприяння у зіграності команди; психологічне консультування спортсменів і тренерів; методологічна робота психолога у спорті.

Сучасний стан розвитку спортивної діяльності вимагає розгляд таких питань, як психологічні  аспекти «спортивної форми», психологія спілкування у спорті, психологія спортивної кар’єри, психологія глядачів, уболівальників та фанатів, питання психологічної підтримки спортсменів.

Метою професійної діяльності у спорті є формування психологічної стійкості спортсменів до поразок та їх психологічної готовності до участі у змаганнях і оптимального ефективного функціонування у спорті. Так, наприклад, відомий російський фігурист чемпіон Олімпійських ігор Олексій Ягудін, показуючи дуже хороші результати на змаганнях з фігурного катання в Росії, довго не міг через надмірне хвилювання під час змагань стати переможцем чемпіонату світу. Перед Олімпійськими іграми до команди тренерів, які займалися підготовкою спортсмена до змагань було включено психолога, завданням якого стала психологічна підготовка Олексія. Спортсмен справився з надмірним хвилюванням, дуже добре виступив на змаганнях і став чемпіоном Олімпійських ігор з фігурного катання.

Психолог у спорті повинен мати знання у обсязі вищої освіти за спеціальністю «психологія», а також досконалі знання з психології спорту; повинен знати особливості професійної діяльності психолога у спорті, основні напрямки розвитку сучасної психологічної науки, методи самостійного засвоєння психологічних знань; володіти основами психологічної корекції.