Мета та завдання психокорекційної роботи

Основні напрямки та галузі постановки корекційних цілей.
1. Оптимізація соціальної ситуації розвитку.
2. Розвиток видів діяльності дитини.
3. Формування віково-психологічних новоутворень.
Вибір методів та технік корекційної роботи, визначення критеріїв оцінювання її успішності в остаточному підсумку будуть визначатися її цілями. Правила конкретизації цілей корекції:
1. Цілі корекції повинні формулюватися в позитивній, а не в негативній формі.
2. Цілі повинні бути реалістичними та співвіднесені з тривалістю корекційної роботи та можливостями переносу клієнтом нового позитивного досвіду та засвоєних на корекційних заняттях способів дії в реальну практику життєвих стосунків.
3. При постановці цілей корекції необхідно враховувати дальню та найближчу перспективу розвитку особистості та планувати як конкретні показники особистісного та інтелектуального розвитку клієнта до закінчення корекційної програми, так і можливості відображення цих показників у особливостях діяльності та спілкування клієнта на наступних стадіях його розвитку.
4. Треба пам’ятати, що ефекти корекційної роботи проявляються па протязі досить довгого часового інтервалу:

 • в процесі корекційної роботи,
 • до моменту її завершення;
 • приблизно нівроку після того можна остаточно судити про закріплення
 • чи втрату клієнтом позитивних ефектів корекційної роботи.

Основні вимоги до складання психокорекційної програми. При складанні психокорекційної програми необхідно:

 • чітко формулювати цілі корекційної роботи;
 • визначити коло завдань, які конкретизують цілі корекційної роботи;
 • обрати стратегію та тактику проведення корекційної роботи;
 • чітко визначити форми роботи (індивідуальна, групова чи змішана) з клієнтом;
 • відібрати методики та техніки корекційної роботи;
 • визначити загальний час, що необхідний для реалізації всієї корекційної програми;
 • визначити частоту необхідних зустрічей (щодня, один раз на тиждень, два рази на тиждень, один раз на два тижні і т.п.);
 • визначити тривалість кожного корекційного заняття (від 10-15 хвилин на початку корекційної програми до 1,5-2 годин на заключному етапі);
 • розробити корекційні програми й визначити зміст корекційних занять;
 • планувати форми участі інших осіб в роботі (при роботі з родиною — залучення родичів, значущих дорослих та т.п);
 • реалізовувати корекційні програми (необхідно передбачити контроль динаміки ходу корекційної роботи, можливості внесення доповнень та змін у програму);
 • підготувати необхідні матеріали та обладнання.

По завершенні корекційних заходів проводиться аналіз ефективності роботи за програмою.
Психокорекцііініїй комплекс складається з чотирьох основних блоків:
1. Діагностичний блок.
Мета: діагностика особливостей розвитку особистості, виявлення факторів ризику, формування загальної програми психологічної корекції.
2. Настановний блок.
Мста: спонукання бажання взаємодіяти, зняття тривожності, підвищення впевненості клієнта у собі, формування бажання співпрацювати з психологом та що-небудь змінити у своєму житті.
3. Корекційний блок.
Мета: гармонізація та оптимізація розвитку клієнта, перехід від негативної фази розвитку до позитивної, оволодіння засобами взаємодії зі світом та самим собою, певними способами діяльності.
4. Блок оцінювання ефективності корекційних впливів.
Мета: вимірювання психологічного змісту та динаміки реакцій, сприяння появі позитивних поведінкових реакцій та переживань, стабілізація позитивної самооцінки.
Ефективність визначається:

 • змінами у внутрішньому світі, які відчуває клієнт;
 • порівнянням результатів вхідної та вихідної психодіагностики (до та після роботи за програмою);
 • експертною оцінкою (з боку батьків, вчителя та ін.);
 • стійкістю змін у подальшому житті людини.

Основні компоненти професійної готовності до корекційного впливу.
1. Теоретичний компонент: знання теоретичних основ корекційної роботи, способів корекції та т.п.
2. Практичний компонент: володіння конкретними методами та методиками корекції.
3. Особистісна готовність: психологічна нророблепість у психолога власних проблем у тих сферах, які він має намір коректувати у клієнта.