Лист МОН «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 05.09.2018 № 1/9-529.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05 вересня 2018 року № 1/9-529

Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України

Департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської міської державних адміністрацій

Інститути післядипломної
педагогічної освіти

На виконання Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337), відповідно до пункту 2.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року» надсилаємо для використання в роботі доопрацьовані з урахуванням вимог зазначених вище нормативно-правових актів зразки документації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

Звертаємо увагу, запропоновані зразки документації практичних психологів і соціальних педагогів проходитимуть апробацію протягом 2018-2019 навчального року, за результатами якої буде затверджено професійну документацію працівників психологічної служби у системі освіти.

Електронна версія матеріалів розміщена за посиланням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/.

Заступник Міністра
П. Хобзей

Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор________________________
(назва закладу освіти)

________________________________

_______________ ________________

(підпис)(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖУЮ

Директор/методист центру/
кабінету/лабораторії
психологічної служби

______________________________ _______________ _____________

(підпис)   (прізвище, інціали)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН*
роботи практичного психолога

________________________________________________
(назва закладу освіти)

_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

на 20____-20______навчальний рік

Вступ

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність практичного психолога тощо

І. Аналітична частина

Короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета, завдання, запит адміністрації закладу освіти

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1. Діагностика
1.1.
2. Профілактика
2.1.
3. Корекція
3.1.
4. Навчальна діяльність
4.1.
5. Консультування
5.1.
6. Просвіта
6.1.
7. Інше
7.1.

*Перспективний план роботи практичного психолога обов’язково погоджується з директором/методистом центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

Журнал щоденного обліку роботи
практичного психолога

________________________________
(назва закладу освіти)

___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

Дата

Напрям діяльності

К-сть годин

Цільова аудиторія

К-сть осіб

Форма/зміст роботи

Примітка

Додаток 3
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
індивідуальної психологічної діагностики

______________________________________________
(ПІБ здобувача освіти)

Дата (строки) проведення:_________________________________________________________

Клас (група): ____________________________________________________________________

Вік на час діагностики:

____________________________________________________________________________________

Мета діагностики:________________________________________________________________

Хто звернувся (ПІБ, статус):

____________________________________________________________________________________

Причина звернення (запиту):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи (назви використаних методик, опис поведінки під час проведення дослідження, емоційні реакції, характер спілкування з дорослими тощо):

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Висновки: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Практичний психолог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол індивідуальної психологічної діагностики ведеться за потреби

Додаток 4
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
індивідуальної психологічної консультації

____________________________________________
(ПІБ учасника освітнього процесу)

Дата: _______________________________________

Короткий опис звернення (запиту):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Проблема:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Практичний психолог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол індивідуальної психологічної консультації ведеться за потреби

Додаток 5
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
групової психологічної діагностики

Дата (строки) проведення: ___________________

Мета діагностики: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Проблема (зміст):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Діагностичний інструментарій:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Характеристика вибірки: (кількість, вік, гендерна характеристика тощо) ____________________________________________________________________________________

Результати діагностики:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Висновки:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Практичний психолог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол групової  психологічної діагностики ведеться за потреби

Додаток 6
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
включеного спостереження

___________________________________
(назва закладу освіти)

Дата: ___________________

Клас/група: ___________________

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя/вихователя:

____________________________________________________________________________________

Тема уроку/заняття/заходу:

____________________________________________________________________________________

Мета відвідування уроку/заняття/заходу:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи:

рівень активності, працездатності на уроці/занятті/заході:

____________________________________________________________________________________

особливості уваги здобувачів освіти: зосередженість, розподіл, переключення:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

співвідношення репродуктивної та творчої діяльності:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

рівень самоорганізації:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

пізнавальні процеси, які домінують: пам’ять, мислення, уява:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

види пам’яті, які домінують: образна, логічна, емоційна, механічна:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

форми запам’ятовування: логічна обробка, кількаразове повторювання, асоціації, мнемотехніка, закріплення, використання декількох форм:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

форми мислення: порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікація, систематизація, генералізація:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

мовлення: розвиток емоційності, виразності, навичок усної розповіді, володіння термінологією, наявність слів-паразитів:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

психологічний клімат уроку/заняття/заходу:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

основні емоції на уроці/занятті/заході:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

взаємини здобувачів освіти на уроці/занятті/заході:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

емоційне ставлення до навчання:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

ставлення до вчителя/вихователя:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

Висновки та рекомендації:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Практичний психолог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол включеного спостереження ведеться за потреби

Додаток 7
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ________________________
(заклад освіти)

_______________________________________

__________ ___________________________
(підпис)  (прізвище, ініціали)

ГРАФІК РОБОТИ
практичного психолога

___________________________
(заклад освіти)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

Дні тижня

Інтервали робочого часу

з _______ год

по _______ год

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця

Додаток 8
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор________________________
(назва закладу освіти)

________________________________

_______________ ________________

(підпис)(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖУЮ

Директор/методист центру/
кабінету/лабораторії
психологічної служби

______________________________ _______________ _____________

(підпис)   (прізвище, інціали)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН*
роботи соціального педагога

________________________________________________
(назва закладу освіти)

_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

на 20____-20______навчальний рік

Вступ

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність соціального педагога тощо

І. Аналітична частина

Короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета, завдання, запит адміністрації закладу освіти

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1. Діагностика
1.1.
2. Профілактика
2.1.
3. Навчальна діяльність
3.1.
4. Консультування
4.1.
5. Зв’язки з громадськістю
5.1.
6. Просвіта
6.1.
7. Інше
7.1.

*Перспективний план роботи соціального педагога обов’язково погоджується з директором/методистом центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

Додаток 9
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

Журнал щоденного обліку роботи
соціального педагога

__________________________________
(назва закладу освіти)

___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата

Напрям діяльності

К-сть годин

Цільова аудиторія

К-сть осіб

Форма/зміст роботи

Примітка

Додаток 10
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

_________ класу __________________________________________
(назва закладу освіти)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

20___-20___ навчального року

Класний керівник _________________________________________________________

№ з/п

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Дата народження

Домашня адреса/телефон

Прізвище, ім’я батьків

Ознаки сім’ї (особи)*

Дата відвідування

1.
2.
3.

(Відвідує і заповнює класний керівник)

___________________

* Ознаки сім’ї (особи) (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 р. за № 1076/25853):

1) одинока мати (батько);

2) діти, розлучені із сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем;

3) сім’я трудових мігрантів;

4) неповнолітні батьки;

5) біженці або сім’я вимушених переселенців;

6) постраждалі від природних, техногенних катастроф;

7) один з батьків (особа) є громадянином іншої держави;

8) місцезнаходження одного з батьків невідоме;

9) інваліди та діти-інваліди;

10) сім’я, де є недієздатні особи/недієздатна особа;

11) сім’я усиновлювачів;

12) сім’я (особа) опікунів/піклувальників;

13) батьки, які перебувають у процесі розлучення;

14) засуджені до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

15) особи, які повернулися з місць позбавлення волі;

16) особи, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення;

17) особи, які постраждали від насильства в сім’ї;

18) діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства;

19) особи, які постраждали від торгівлі людьми;

20) особа, яка виявила намір відмовитися від новонародженої дитини;

21) сім’ї, де батьки зловживають наркотичними засобами і психотропними речовинами;

22) інше (дописати).

Гендерна характеристика класу:

хлопці — _______

дівчата — ________

Стан здоров’я здобувача освіти:

№ з/п

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Група здоров’я

Тимчасові розлади здоров’я

Хронічні соматичні хвороби

Психо-соматичні захворювання

Інвалідність

Примітка

1.
2.
3.

(Заповнює медпрацівник)

Позашкільна діяльність здобувача освіти:

№ з/п

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Музична школа

Спортивна секція

Гурток, клуб тощо

Інше

Не відвідує ЗПО

Примітка

1.
2.
3.

(Заповнює класний керівник)

Соціальна поведінка здобувача освіти :

№ з/п

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Скоїв(ла) правопорушення

На обліку в ювенальній превенції

Адиктивна поведінка

Систематично порушує дисципліну

Конфлікти з вчителями, учнями

1.
2.
3.

(Заповнює класний керівник)

Інформація про соціальне середовище розвитку здобувача освіти:

№ з/п

Прізвище, ім’я здобувача освіти

Повна сім’я

Неповна сім’я

Батьки, інші законні представники

Малозабезпечена сім’я

Багатодітна сім’я

Інше

1.
2.
3.

(Заповнює класний керівник)

На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт закладу освіти

Додаток 11
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ
житлово-побутових умов проживання здобувача освіти

_________________________________________________________________
(ПІБ здобувача освіти, дата народження)

___________________________________________________________
(назва закладу освіти)

що проживає за адресою:______________________________________________

Ми, комісія у складі:

1. __________________________________________;

2. __________________________________________;

3. __________________________________________;

склала даний акт про те, що було обстежено житлово-побутові умови проживання здобувача освіти.

Акт складений за запитом ___________________________________________________________
(вказати установу або ПІБ замовника)

у зв’язку з ________________________________________________________________________
(вказати причину)

У результаті обстеження було встановлено:

Дитина проживає разом із: ____________________________________________________________
(вказати всіх членів родини (ПІБ, ступінь родинних стосунків,
рік народження, де працюють, навчаються тощо)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Соціальний статус сім’ї:_________________________________________________________

Сім’я проживає в ___кімнатній квартирі/приватному будинку/в кімнаті приватного будинку, розмір житлової площі_____м2.

Санітарні умови: ___________________________________________________________________
(задовільні, незадовільні)

Під час перевірки в квартирі (прибрано/ не прибрано, хто знаходився вдома, де в цей час перебуває дитина, чим вона зайнята):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Прибуток сім’ї складається із (заробітної плати членів родини, стипендії, пенсії тощо):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дитина має/не має (окреме постійне місце для навчання, окреме місце (куточок) для відпочинку, окреме спальне місце, інші необхідні меблі та обладнання (телевізор, комп’ютер тощо). Якщо спільне — вказати з ким):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дитина забезпечена/незабезпечена: їжею (достатньо, недостатньо; якість їжі), одягом та взуттям відповідно до сезонів (достатньо, недостатньо; стан речей – новий, б/в, не придатний для використання), шкільним (канцелярським) приладдям (достатньо, недостатньо; стан приладдя — новий, б/в, не придатний для використання):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Під час бесіди було з’ясовано, що сім’я (дитина) потребує:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки комісії: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Члени комісії:

1. ____________________________________
(посада, ПІБ, підпис)

2. ____________________________________

3. ____________________________________

М.П. «___» ______________20__ р.

Додаток 12
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
індивідуальної соціально-педагогічної діагностики

_________________________________________________
(ПІБ здобувача освіти )

Дата (строки) проведення:______________________________

Клас (група): _______________________________________________

Вік на час діагностики: __________________________________

Мета діагностики:_____________________________________

Хто звернувся (ПІБ, статус): __________________________________________________________

Причина звернення (запиту):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи (назви використаних методик, опис поведінки під час проведення дослідження, емоційні реакції, характер спілкування з дорослими):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Соціальний педагог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол індивідуальної соціально-педагогічної діагностики ведеться за потреби

Додаток 13
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
групової соціально-педагогічної діагностики

Дата (строки) проведення:______________

Мета діагностики: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Проблема:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Діагностичний інструментарій:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Характеристика вибірки: (кількість, вік, гендерна характеристика тощо) _____________________________________________________________________________________

Результати діагностики:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Соціальний педагог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол групової  соціально-педагогічної діагностики ведеться за потреби

Додаток 14
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*
індивідуальної соціально-педагогічної консультації (бесіди)

___________________________________________
(ПІБ учасника освітнього процесу)

Дата: _________________

Короткий опис звернення (запиту):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновки:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Рекомендації:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Соціальний педагог

____________________________  _____________________
(прізвище, ініціали)   (підпис)

* Протокол індивідуальної соціально-педагогічної консультації (бесіди)  ведеться за потреби

Додаток 15
до листа Міністерства освіти і науки України
від 05.09.2018 № 1/9-529

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __________________
(заклад освіти)

__________________________________

___________   ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

ГРАФІК РОБОТИ
соціального педагога

________________________________________________
(заклад освіти)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дні тижня

Інтервали робочого часу

з _______ год

по _______ год

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця