Завдання для заліку з курсу «Соціально-психологічна служба соціальної сфери» (стаціонар)

І. Перелік питань для підсумкового контролю знань.  Запитання.

ІІ. Розібрати три творчі ситуації / завдання. Завдання.