План семінарських занять з дисципліни «Діяльність психологічних служб соціальної сфери» 2мСДПП.

Практичні (семінарські) заняття 

МОДУЛЬ І

Кожне питання з Тем 3-6 здати в електронному друкованому вигляді з посиланнями на джерела (у зв’язку з тим, що більшість з Вашої групи ці лекційні теми пропустили).

Тема 1. Поняття про психологічну службу України

1. Національна система соціально-психологічної служби (мета, завдання).

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в різних сферах суспільної практики (освіта, бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика, соціальна служба для молоді, охорона здоров’я тощо).

3. Моделі функціонування психологічної служби України (Панок В.Г., Карамушка Л.М.)..

4. Предмет та рівні ПС (науковий, прикладний, практичний). Головні напрямки діяльності психологічної служби (актуальний і перспективний).

5. Основні види діяльності психологічної служби (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика, експертиза, проектування).

6. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога.

7. Етичний кодекс в роботі практичного психолога.

 Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підготувати один виступ (реферат) на тему (обов’язково з посиланнями на джерела):

1.1. Організація психологічної служби у сфері політики.

1.2. Психологічна служба економіки та бізнесу (організації / підприємства).

1.3. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.

1.4. Історія розвитку психологічної служби світу.

2. Підготувати тези до студенської конференції за темою дисципліни. Наприклад, » Реабілітація ……….», » Експеритиза ……….», «Корекція в ПС ……….». Вимоги.

3. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті. (Наприклад, сфера освіти — завдання психолога:……)

4. Етичний кодекс психолога (захист).

Тема 2. Психологічна служба освіти України

1. Історія розвитку психологічної служби освіти. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. (Положення про психологічну службу освіти 2018 р., Положення про кабінет практичного психолога.).

2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

3. Структура, види, напрямки та форми роботи психологічної служби освіти (діагностика, корекція та розвиток, профілактика, реабілітація, прогностика, експертиза, консультування; консультативно-методична допомога, просвітницько-пропагандистська та превентивне виховання).

4. Основні форми роботи практичного психолога з адміністрацією, педагогічним колективом, з батьками, з дітьми. Принципи роботи практичного психолога.

5. Психологічна служба у вищих закладах освіти України та ПМПК (медико-психолого-педагогічна комісія).

 Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Підготувати одне розвиваюче заняття (тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги.  Одну вправу провести на парі.

2. Положення про психологічну службу освіти — захист.

3. Скласти одну діагностичну програму за вибором (у кожного студента свій напрям), наприклад:

— визначення психологічної готовності дітей  до шкільного навчання;

— визначення готовності учнів початкової школи до переходу в середню школу;

— дослідження особливостей шкільної дезадаптації першокласників;

— проведення профорієнтаційної робота зі старшокласниками;

— виявлення підлітків «групи ризику»;

 Тема 3. Організація діяльності ПС в різних сферах суспільної практики

1. Особливості діяльності практичного психолога в системі охорони здоров’я. Психологічна просвіта медичного персоналу.

2. Особливості організації роботи практичного психолога в реабілітаційних центрах.

3. Організація психологічної допомоги в психіатричних установах.

4. Специфіка надання психологічної допомоги тяжким соматичним хворим.

5. Зміст участі діяльності психолога у проведенні судово-медичної експертизи.

6. Психологічна служба в пенітенціарній системі. Робота психолога в пенітенціарній службі.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити тематику циклу лекцій для слухачів будь-якої соціальної сфери (на вільний вибір студента). Одну лекцію розписати.

Тема 4. Робота практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді (ЦССМ)

1. Організаційні аспекти та нормативна база діяльності ЦССМ.

2. Основні напрямки роботи центру та конкретно практичного психолога при ЦССМ.

3. Служби негайної психологічної допомоги «Телефон довіри».

4. Робота психолога в агенстві зайнятості.

5. Соціально-психологічна робота з дітьми з особливими потребами.

6. Робота психологічної служби з сім’єю та соціально-психологічний захист населення.

Тема 5. Психологічна служба організацій (підприємств)

1. Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.

2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві.

3. Психологічна служба організацій малого бізнесу.

4. Вимоги до психологічної служби у бізнес-структурі.

5. Психологія реклами.

Тема 6. Організація діяльності ПС у сфері державної служби та політики

1. Особливості роботи практичного психолога у сфері державної служби та напрямки психологічних досліджень у сфері політики.

2. Методи політико-психологічних досліджень.

3. Психологія політичного лідерства та іміджу.