Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога

Нормативи часу*

* Примітка: приводяться упорядковані під звітність практичного психолога  нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339.

№ п/п

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативи часу (год)

Організаційно-методична робота

1.

Складання плану роботи:

на місяць

на рік

План

—“—

—“—

2,5

6,0

2.

Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік)

Звіт

—“—

—“—

4,0

8,0

3.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4.

Підготовка до педагогічних конси­ліумів

Один захід

5,0

5.

Підготовка до виступів на батьків­ських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6.

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факуль­тативи, гуртки)

Один захід

3,0

7.

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8.

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0

9.

Участь в навчально-методичних семі­нарах (нарадах) психологів (соціаль­них педагогів)

Місяць

8,0

Психодіагностична робота

10.

Індивідуальна психодіагностика (обсте­­ження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень (дитина), педпрацівник, батько

6,0

11.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обсте­ження, обробка результатів, оформ­лення висновків і рекомендацій)

Один клас (група дітей), група педпра­цівників, батьків

16,5

Консультаційна робота

12.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного віку

початкових класів

середніх класів

старших класів

б) педпрацівників

в) батьків

Одна бесіда

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

13.

Профконсультації з учнями (вклю­чаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:

—   середніх класів

—   старших класів

Один учень

 

—“—

—“—

 

3,0

5,0

14.

Корекційно-відновлювальна та розви­вальна робота з учнями (дітьми) у т.ч.:

а) індивідуальна

б) групова

Один учень (дитина)

Один клас (група)

30,0

40,0

15.

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40,0

Психологічна просвіта

16.

Виступи перед учнями (дітьми), пед­пра­цівниками, батьками, в установах та організаціях тощо

Один виступ

Фактично використаний час

Навчальна діяльність

17.

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факуль­тативів, гуртків

Одне заняття

1,0

Зв’язки з громадськістю

18.

Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

19.

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

20.

Вирішення питань з місцевими органа­ми виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5