Лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 13.07.2012 № 66/1 »Роз’яснення щодо організації та проведення »години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 27-А Тел. (044) 252-70-11 e-mail: UCAP@ukr.net

№ 66/1 від «_13_»  липня_ 2012 р.

Директорам (завідувачам) навчально-методичних кабінетів (центрів) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 р. за № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи пропонує терміново внести корективи у планування роботи практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів, включно і ВНЗ І-ІІ р.а.

При цьому необхідно врахувати, що для «години психолога» плануються: групові форми діагностики, групові опитування вихованців, учнів, студентів, просвітницька і корекційна робота, тренінги, дискусії, та профілактичні бесіди. Ця робота має здійснюватись за рахунок оплати робочого часу працівника психологічної служби.

Щодо запровадження обов’язкового проведення психологами і соціальними педагогами особистісно орієнтованих факультативних курсів, що рекомендовані МОНмолодьспортом, в т.ч. закладами післядипломної педагогічної освіти, то ця робота має плануватися та оплачуватись окремо і розглядатись як додаткове навантаження.

Керівникам психологічної служби областей, міст і районів необхідно провести вказану роботу до початку навчального року і здійснювати постійний контроль за її проведенням. Форми обліку додаються (Додаток 1 і Додаток 2).

Директор Центру                                                                            В.Г. Панок

Додаток 1

до листа Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи

від 13 липня 2012 р.  №66/1

Форма обліку запровадження «години психолога» у навчальних закладах

Область_________________, район (місто)________________________

Кількість НЗ у районі У тому числі: (тип навчального закладу) Уведено «годину психолога» Не уведено «годину психолога» Причина відсутності «години психолога»
           
         
         
         

Керівник психологічної служби                                                         П.І.П.

Додаток 2

до листа Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи

від 13 липня 2012 р.  №66/1

Форма обліку проведення факультативних курсів, що викладаються працівниками психологічної служби у навчальних закладах

Область_________________, район (місто)________________________

Кількість НЗ у районі У тому числі: (тип навчального закладу) Уведено факультативних курсів Не уведено факультативних курсів Причина відсутності факультативних курсів
           
         
         
         

Тематика факультативних курсів, що викладаються працівниками психологічної служби

Тематика курсів, автор К-ть годин Цільова аудиторія Де викладається (Н.З.)

Керівник психологічної служби                                         П.І.П.