Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/9-488 »Щодо організації та проведення »години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІТАСПОРТУУКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспектПеремоги, 10,тел. (044) 486-24-42,факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.uaвід

04.07.12 No _1/9-488____

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Щодо організації та проведення “години психолога” у загальноосвітніх навчальних закладах

Уповноваженим Президента України з прав дитини у червні місяці цього року оприлюднено аналітичну довідку за результатами опитування дітей віком 10-17 років у межах проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності». Аналіз засвідчив, що кожна друга дитина зазначає порушення або недотримання тих чи інших прав, які мають бути гарантовані в сучасному суспільстві. Зокрема, 56% дітей вважають, що в нашій країні порушується право на захист від жорстокості, знущання, брутального поводження; 52 % вважають, що існують випадки сексуальної експлуатації дітей; 47% вважають, що діти піддаються трудовій експлуатації; 48% вважають, що порушується право дітей висловлювати власну думку; 43% знають про випадки, коли діти, які вчинили злочин, піддавалися тортурам та приниженню.

Важливим питанням для дітей, які стали жертвами злочину, є отримання психологічної допомоги, але лише 19% постраждалих її отримали.

Міністерство вважає, що керівникам навчальних закладів необхідно переглянути систему роботи шкільних психологічних служб і рекомендує запровадити з вересня 2012 року проведення у навчальних закладах “години психолога”. Таку годину необхідно передбачити у плані роботи навчального закладу в частиніпо закласної роботи 1 раз на місяць для кожної групи/класу.

При введенні «години психолога» необхідно враховувати норми гранично допустимого навантаження та умови роботи закладу відповіднодо Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01, Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 No 63 погоджена листом Міністерства освіти і науки Українивід 05.06.2001 No 1/12-1459).

Крім того, вважаємо задоцільне забезпечити обов’язкове проведення психологами та соціальними педагогами особистісноорієнтованих факультативних курсів, що рекомендовані МОНмолодьспортом, вт.ч. закладами післядипломної педагогічної освіти.

Запровадження “години психолога” та проведення психологами факультативних курсів сприятиме у розв’язанні рядусоціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та забезпечить педагогічним навантаженням цю категорію педагогічних працівників, оскільки значна їх кількість працює, відповідно до штатного розпису, на 0,5; 0,75 та 0,25 відсотків ставки.

Просимо довести зміст листа до відома керівників органів управління освітою та директорів навчальних закладів.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський