Експертна діяльність практичного психолога (В.Г.Панок)

Експертиза є одним з найскладніших напрямів   діяльності практичного психолога. Вона проводиться, як правило, у особливих, екстраординарних випадках, коли у осіб, які відповідають за прийняття рішення у сфері соціального чи виробничного управління, судочинства чи охорони здоров’я, в інших сферах життєдіяльності не вистачає знань для кваліфікованого розв’язання проблеми. Психологічну експертизу можна визначити як спеціальну дослідницьку діяльність, що передбачає використання психологічних знань для вирішення поставлених перед фахівцями питань.

Психологічні експертизи можна поділити на дві великі групи: психологічні експертизи, що не мають судової перспективи, та судово-психологічну експертизу, яка є найбільш регламентованою на законодавчому рівні та найбільш розробленою фахівцями-психологами. За результатами психологічного дослідження психолог готує висновок, який після перевірки та оцінки слідчим або судом буде використовуватися як доказ у кримінальній справі.

За предметом судово-психологічні експертизи поділяють на:

  1.  Судово-психологічна експертиза особистості обвинуваченого, основним завданням якої є  створення об’єктивного психологічного портрету підекспертного, виявлення його індивідуально-психологічних особливостей, психологічних мотивів протиправних дій. Правовими наслідками є врахування судом індивідуально-психологічних особливостей, як обставин, що пом’якшують чи обтяжують провину.
  2. Судово-психологічна експертиза афекту, що направлена на діагностику у обвинуваченого  сильного душевного хвилювання  (фізіологічного афекту), яке викликає у обвинуваченого під час скоєння злочину звуження свідомості, гальмує свідомий контроль за діями та поведінкою, знижує рівень осмислення оточуючого світу. Правовими наслідками діагностики афекту є інше юридичне значення дій обвинуваченого.
  3. Судово-психологічна експертиза здатності свідка чи потерпілого вірно сприймати обставини, що мають значення для справи, давати про них вірні показання. Приводом для призначення експертизи такого роду можуть бути дані про низький рівень розвитку свідка чи потерпілого, недостатній розвиток мови у них, суперечність свідчень, особливості характеру тих, хто дає свідчення (навіюваність, схильність до фантазування), несприятливі умови сприйняття подій, особливий психічний стан на час сприйняття події (тривога, фрустрація, стрес, розгубленість), можливий вплив на свідка чи потерпілого зацікавлених осіб.
  4. Судово-психологічна експертиза здатності потерпілої у справі про зґвалтування розуміти характер та значення дій, що чинилися з нею, чи чинити опір. При розслідуванні справ про сексуальне насильство центральним є оцінка стану потерпілої. А саме: встановлення факту знаходження потерпілої у безпомічному стані, оскільки зґвалтуванням є сексуальний акт, скоєний з використанням безпомічного стану потерпілої. Законодавець вказує, що безпомічний стан передбачає нездатність розуміти характер та значення сексуальних дій та неможливість чинити опір.
  5. Судово-психологічна експертиза психічного стану особи, що покінчила життя самогубством (посмертна експертиза). Цей вид експертизи допомагає слідчому встановити, чи є самогубство добровільним актом чи мало місце доведення до самогубства. Психолог-експерт надає ймовірний висновок про психічний стан, що передував смерті.
  6. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза, в ході якої проводиться  порівняльний лінгвістичний (мовленевий) аналіз текстів, зразків письмової мови підекспертного.
  7. Комплексна судова психолого-мистецька експертиза  призначається у випадках необхідності встановлення спрямованості та ступеню впливу на свідомість та підсвідому сферу особистості творів мистецтва порнографічного чи садистського змісту.
  8. Судово-психологічна експертиза пригод на транспорті  та виробництві. Приводом призначення такої експертизи може виступати припущення про те, що вимоги ситуації, які призвели до аварії, перебільшували індивідуально-психологічні та професійні можливості людини, що керувала технікою; наявність сильних перешкоджаючих подразників; наявність у людини екстремальних психічних станів перевтомлення чи соматичного неблагополуччя. В ролі експертів за даним видом СПЕ виступають фахівці в області психології праці та інженерної психології.
  9. Судово-психологічна експертиза злочинного угрупування. Експерт-психолог аналізує структуру та функції групи, розподіл ролей, допомагає визначити лідера злочинного угрупування. Даний вид експертизи призначається в період, коли перед слідчим виникає питання про групові ролі обвинувачених. Психологічна структура групи значною мірою визначає індивідуальну поведінку її  членів. Так, лідер групи завжди виступає організатором та керівником скоєння злочину, активні її члени приймають активну участь в реалізації наміченого плану, просто учасники групи виконують другорядні ролі, інколи контролюють події, які відбуваються навколо.  Розслідування кримінальних справ в сфері організованої злочинності пов’язані зі значними  труднощами вирішення питання про диференціацію конкретної ролі кожного учасника в злочинних епізодах, визначення їх провини.
  10. Судово-психологічна експертиза у справах про моральну шкоду є достатньо новим видом експертизи, хоча за кордоном вона дуже широко застосовується. Тільки психолог може встановити наявність чи відсутність моральної шкоди для особистості, він досліджує індивідуально-психологічні особливості особистості людини, яка проходить експертизу, головні її життєві цінності, глибину її особистісної реакції на дії відповідача тобто ступінь психологічних страждань.

Основним об’єктом даного виду експертизи є люди, які є операторами різного профілю: водіями автомобілів, машиністами потягів, пілотами, операторами автоматизованих систем управління на транспорті та енергетичних підприємствах, за участю яких відбулися будь-які пригоди, а у слідчого або суду виникають при цьому сумніви в їх психофізіологічних можливостях.

Основним видом діяльності, який застосовує експерт-психолог при проведенні психологічної експертизи є психодіагностика.