Розвивальна робота з дошкільниками (Кутішенко В.П., Ставицька С.О.)

Розвивальна робота з дошкільниками

І. Програма розвивальних занять з дошкільниками (А.Д. Андреєва).

Завдяки тому, що розвивальна гра є активною і осмисленою для дитини діяльністю, в яку вона охоче включається, новий досвід, придбаний в ній, стає особистісним надбанням дитини, оскільки його можна вільно застосовувати і в інших умовах. Перенесення дитиною засвоєного досвіду в нові ситуації є важливим показником розвитку її творчої ініціативи. Окрім того, багато ігор учать дітей діяти розумно, логічно мислити, що розвиває уяву дітей, їхні можливості і здібності.

Розвивальна гра є досить ефективним засобом формування таких якостей, як організованість і самоконтроль. її обов’язкові для всіх правила регулюють поведінку дітей, обмежують їхню імпульсивність. Поступово виникають передумови для формування свідомої поведінки і самоконтролю, практичного освоєння етичних норм.

Отже, в дошкільному віці розвивальні ігри створюють різносторонні умови для розвитку найбільш цінних якостей особистості.

Тема 1. Розвиток навичок спілкування у дітей дошкільного віку

Запропоновані ігри будуються на взаємних ігрового партнерства  за добровільної участі кожної дитини в тому, що прийняте всіма. Суперництво у грі неприпустимо. Встановлені правила ігор унеможливлюють причини для появи конфліктів і взаємного неприйняття, сприяють освоєнню дітьми таких навичок спілкування, як встановлення контакту один з одним, уміння взаємодіяти з однолітками, поступатися і стримувати свої безпосередні спонукання, вибирати партнера по грі або спільній діяльності.

1 — ше заняття: освоєння дітьми навичок встановлення контакту з однолітками, виявів взаємної поваги (гра І).

2 — ге заняття: розвиток здатності до узгодженої взаємодії, уміння підпорядковувати свої дії інтересам групи (гра 2).

3 тє заняття: розвиток у дітей уміння поступатися один одному, стримувати свої безпосередні бажання і спонукання (гра 3).

 4 — те заняття: оволодіння навичками вибору партера по спільній діяльності, вияву симпатії і прив’язаності до однолітка (гра 4).

_____

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.