ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Акимова М.К., Козлова В.Т. Неуспевающие дети // Рабочая книга школьного психолога/Под ред. И.В.Дубровиной. – М.:Просвещение,1991. – C.189-215.

Бичковська Олександра «Кризи здоров’я» та психосоціальна допомога жінкам із діагнозом «рак молочної залози»//Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. Вольнова. – К. , 2012. – 275 с.

Божович Л.И. Формирование личности в подростковом возрасте

Бодалёв А.А. О потребности и способности личности к саморазвитию // Бодалёв А.А. Самовоспитания личности // Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988. – С.60-68.

Бондарчук О.І. Чинники девіантної поведінки особистості // Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. –. К., МАУП, 2006. – 88c.

Бочкор Н.П., Шевченко Л.О. Сексуальне насильство та його наслідки для дітей // “Зелені кімнати”: психологічні особливості організації роботи з дітьми / Н.П. Бочкор, О.М. Цільмак, О.В. Швед та ін. – К.: ТОВ Агентство “Україна”, 2012. – 112 с. (С. 5-8).

Виготський Л.С. Структура і динаміка віку//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.67-78.

Видра О.Г. Анатомо-фізіологічні особливості немовляти // Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 112 с.

Видра О.Г. Методи вікової та педагогічної психології // Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 112 с.

Видра О.Г. Особливості психічного розвитку в ранньому дитинстві // Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 112 с.

Видра О.Г. Психологічна характеристика дошкільного віку // Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 112 с.

Власова О.І. Знаково-контекстне навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Інноваційні технології навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Критерії та класифікація видів навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Модульне навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Научіння, його рівні та типи // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Програмоване навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Психологічні моделі навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Власова О.І. Сугестопедичне навчання // Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч посібник —К.: Либідь, 2005. — 400 с.

Вольнова Л.М. Аутоагресія (суїцидальна поведінка) // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Вольнова Л.М. Делінквентна поведінка // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Вольнова Л.М. Загальні основи профілактики девіантної поведінки // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Вольнова Л.М. Залежна поведінка // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Вольнова Л.М. Класифікація видів девіантної поведінки // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Вольнова Л.М. Соціальна норма та соціальні відхилення // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения (анатомия диалога) // Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. – М., 1987. – С.66-117.

Дуткевич Т.В. Емоційно-вольова сфера у ранній юності // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т. В. Загальна характеристика раннього юнацького віку // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т. В. Особливості спілкування дошкільника  // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т.В. Принципи вивчення психіки дитини // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т.В. Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т.В. Розвиток пізнавальних процесів старшокласника // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т.В. Розвиток самосвідомості старшокласника // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дуткевич Т.В. Система спілкування і взаємин у старшокласників // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.

Дьоміна Г.А. Організація психологічних досліджень

Еріксон Е. Життєвий цикл: епігенез ідентичності//Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005. – С.68-70.

Заброцький М.М. Взаємостосунки з дорослими та однолітками юнака // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Загальна характеристика ранньої юності// Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток юнака // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Раннє дитинство. Емоційний розвиток // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Раннє дитинство. Криза трирічного віку// Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Раннє дитинство. Розвиток психічних функцій // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Раннє дитинство. Соціальна ситуація розвитку// Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Заброцький М.М. Формування особистості в період ранньої юності // Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— 112 с.

Кон И.С. Дружба в юности // Кон И.С. Психология ранней юности. Дружба. – М., 1989. – С.167-185.

Кон І.С. Юність шукає себе//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.98-105.

Кузьмінський А.І. Типи навчання, їх характеристика // Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник – К.: Знання, 2005.- 486 c.

Кутішенко В.П. Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Загальна характеристика розвитку психіки людини // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Загальна характеристика ранньої юності // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя// Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника. Формування професійних інтересів // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Предмет та завдання вікової та педагогічної психології // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Проблема вікової періодизації  // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Психологія самовиховання та перевиховання // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Рівні виховання // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Рівні та типи научіння // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Рушійні сили розвитку психіки // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Спілкування та дружба в юнацькому віці // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Розвивальна робота з дошкільниками // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Кутішенко В.П. Формування особистості старшокласника // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П. Характеристика чинників ефективності виховної роботи // Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Використання методів гештальттерапії (вікова психокорекція) // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Використання методів ігрової терапії (вікова психокорекція) // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Використання методів когнітивної терапії (вікова психокорекція) // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Комплексний підхід (вікова психокорекція) // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Питання психокорекції у вітчизняній віковій психології // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М.: Генезис, 2000. — С.51-94.

Малкович М.М. Стилі сімейного виховання

Маркова А.К. Психологическая характеристика мотивации учения школьников // Маркова А.К. Мотивация учения (направления исследований) // Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – М., 1990 — С.5-54.

Матюхина М.В. Структура мотивации учения младших школьников // Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. — С.10-42.

Микитюк Н.В., Доренко І.С., Щурук І.В. Психологічні аспекти супроводу дітей раннього віку // Практична психологія та соціальна робота, 2008, №1.

Мотрук Т.О. Аналіз психічних станів при ігрові залежності // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №9, С.64-67.

Мухина В.С. Достижение шестилетнего ребёнка в умственном развитии // Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986. — С. 5-18.

Мухина В.С. Индивидуальные различия шестилетних детей // Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986. — С. 45-66).

Павелків Р. В. Головні новоутворення та криза першого року життя // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Павелків Р. В. Гра як провідна діяльність дошкільника // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Павелків Р. В. Криза шести-семи років // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Павелків Р. В. Новоутворення та криза “новонародженості” // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Павелків Р. В. Психологічна готовність дитини до навчання у школі // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Павелків Р. В.Формування особистості дошкільника // Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Панок В.Г. Принципи та організаційні моделі діяльності психологічної служби системи освіти // Психолог № 38-39 (374-375), жовтень, 2009., С.3-11.

Поліщук В.М. Завдання вікової психології. Місце вікової психології в системі наук  //Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.

Поліщук В.М. Поняття про учіння //Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.

Поліщук В.М.  Чинники / фактори психічного розвитку // Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с.

Поняття та види научіння

Прихожан А. «Хочу, щоб мене розуміли» // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009.

Психологія самовиховання та перевиховання

Психологічний тлумачний СЛОВНИК сучасних термінів Вікової та педагогічної психології

Раттер М. Помощь трудным детям // Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 106-108.

Савчин М.В. Вікова психологія як галузь психологічної науки // Савчин М. В., Василенко Л. П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.

Савчин М.В. Принципи вікової психології // Савчин М. В., Василенко Л. П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.

Савчин М. В. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти // Савчин М. В., Василенко Л. П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.

Самойленко Наталія. Індиго в деталях // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.85-90.

Сергєєнкова О.П. Вікова періодизація психічного розвитку людини //Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

Сергєєнкова О.П. Принципи та етапи психологічного дослідження // Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

Сергєєнкова О.П. Психічний розвиток людини та його особливості // Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

Сергєєнкова О.П. Теорії психічного розвитку //Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

Скрипченко О.В. Види учіння та структура учбової діяльності учнів // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вікові аспекти виховання. Дошкільний вік  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вікові аспекти виховання. Молодший шкільний вік  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вікові аспекти виховання. Підлітковий вік  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вікові аспекти виховання. Рання юність   // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В.Виховання як формування цілісної особистості // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Вміння самостійно вчитися // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Дошкільний вік // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Загальне поняття про психічний розвиток  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Загальне поняття про психологію виховання // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В.  З історії вікової і педагогічної психології (донауковий період) // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. З історії вікової і педагогічної психології (науковий період)  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Класифікація навчання // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Криза трьох років // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Критерії та показники вихованості  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Методи вікової і педагогічної психології  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Методи і прийоми формування досвіду громадянської поведінки  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Методи стимулювання і корекції поведінки  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Моделі навчання  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Неуспішність, її причини та запобігання // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Періодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Поняття про навчання та його психологічні механізми // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психічний розвиток і навчання  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психологічні механізми виховання // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психологічний погляд на дидактичні принципи  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні прийоми виховання  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Ранній вік (2—3 рік життя) // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Розвиток мовлення дітей раннього віку  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського  // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В. Теорія соціального научіння   // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Скрипченко О.В.  Форми спілкування // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Ставицька С.О. Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку індивідуально-особистісних характеристик в юнацькому віці// Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.91-98.

Федорова Г. Г. Коррекционная работа с подростками девиантного поведения //Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 169-171.

Формування і розвиток пізнавальних процесів дошкільників.

Хорні К. Проблема шлюбу//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.106-116.

Чайка Г.В. Симптоми комп’ютерної залежності // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №10, С.52-55.

Шах Т.Г., Лукашук М.І., Шпирковська Л.В., Чегус О.В. Пізнавальний потенціал дошкільника // Практична психологія та соціальна робота, 2008., №1,2.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Види і форми спілкування // Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник /Шевчук С.В., Клименко І.В. — К.: ТОВ «Алерта», 2011.

Шевців З.М. Компоненти соціально-педагогічної діяльності // Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / З. М Шевців. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 246 с.

Шевців З.М. Модель професійної компетентності соціального педагога // Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / З. М Шевців. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 246 с.

Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей//Психолог – 2009. — №41(377), листопад, С.6-8.

Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. – М., 1966. – С.94-113.

Ярошевский М.Г. Развитие детской и педагогической психологии // Ярошевский М.Г. История психологии. – М.,1985. – С. 274-283.