Програма визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі

Підготувала кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління НПУ імені М.П. Драгоманова Дьоміна Г.А.Основна мета — виявити дітей, що потребують спеціальної уваги до їх розвитку, забезпечити з перших днів їх перебування в школі індивідуальний підхід до них.

Програма ґрунтується на положенні Д.Б. Ельконіна про те, що при вивченні дітей у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку «діагностична схема має включати діагностику як новоутворень дошкільного віку, так і початкових форм діяльності наступного періоду» (1981).

Батарея методик, які розраховані на групове обстеження:

1. Методика «Графічний диктант» Д.Б. Ельконіна, що дозволяє окрім функціональної готовності, діагностувати також такі компоненти психологічної готовності, як розвиток довільності (передусім, уміння слухати, розуміти і точно виконувати вказівки дорослого, діяти відповідно до правила, використовувати зразок). Оцінки: 1-4.

2. Методика «Будиночок» — завдання змалювати будиночок, деталі якого складаються з елементів великих літер. Завдання дозволяє виявити вміння дитини орієнтуватися на зразок, точно копіювати його, що передбачає певний рівень розвитку довільної уваги, просторового сприймання, сенсомоторної координації і тонкої моторики руки. В цьому розумінні методику «Будиночок» можна розглядати як аналог завдань № 2 і № 3 тесту Керна-Йірасека (змальовування письмових літер і групи крапок). Оцінки: 0-8.

3. Малюнок чоловічої фігури за пам’яттю — завдання № 1 тесту КернаЙірасека дозволяє певною мірою визначити інтелектуальний розвиток дитини. Оцінки: 1-4.

4. Модифікація тесту «Ескізи» (запропонований Є.Є. Тунік) — допомагає визначити творчу уяву. Завдання: у кожному квадраті тесту наводиться безліч однакових фігур (кіл); кожну з них треба перетворити на зображення якогось предмета. Час виконання: 6 картинок за 5 хв.

Оцінювання за двома показниками:

а) гнучкість — число зображених класів, категорій, малюнків;

б) оригінальність. Оцінки: 1-5.

Дослідження триває 40-45 хв. Чисельність групи 8-12 чоловік.

Оцінка результатів: 3-4 бали — високий результат;

5-6 балів — вищий середнього;

7-8 балів — середній;

9     балів — нижчий за середній;

10   і вище балів — низький.

Мотиваційна сфера досліджується педагогом при перевірці читання і рахування.

Батарея методик, які розраховані на індивідуальне обстеження:

При індивідуальному прийомі дітей до школи психолог може використати таку батарею методик:

  1. Тест Люшера — проективна методика дослідження особистості. «Базується на суб’єктивному відданню переваги кольоровим стимулам. Використовується 8-кольорова таблиця. Бажано застосувати тест на початку та наприкінці бесіди.
  2. Методика «Так і ні» (модифікація відомої дитячої гри «так та ні не говорити») визначає розвиток довільності у дітей.

Щоб правильно відповісти на питання, дитині необхідно постійно тримати в пам’яті умови гри та прийнятий нею намір відповідати певним чином; контролювати свої відповіді, стримувати бажання відповісти словами «так» і «ні» і водночас обдумувати змістовну відповідь. Усе це неможливо без певного розвитку довільності.

Психолог задає питання, серед яких зустрічаються такі, що провокують дитину висловити своє ставлення до школи та навчання. Оскільки в цей момент усі помисли дитини зосереджені на дотриманні правил гри, вона звичайно відповідає щиро. Таким чином, психолог отримує деякі дані про мотиваційну готовність дитини до школи. Можна задавати такі запитання:

1)   Чи хочеш ти піти до школи?

2)   Чи подобається тобі слухати казки?

3)   Чи полюбляєш ти дивитися мультфільми?

4)   Чи хочеш ти залишитися ще на рік у дитячому садку? (Якщо дитина не ходить до дитячого садка, питання формулюється так: «Чи хочеш ти піти до школи не восени, а тільки через рік?»).

5)   Чи полюбляєш ти гуляти?

6)   Чи полюбляєш ти гратися?

7)   Чи хочеш ти навчатися?

8)   Чи подобається тобі хворіти?

9) Тобі подобається робити уроки?

10) Багато хто говорять, що в школі цікаво вчитися. Ти згодний із цим?

11) Щоб добре вчитися треба вміти читати й писати, так?

3. Методика Д.Б. Ельконіна з вивчення мотивації дітей (Методика «Беседа о школе»). Психолог говорить дитині: «Знайомі діти мені розповідали, чому вони йдуть до школи»:

а)  тому, що змушують батьки;

б) отримати знання — там цікаво;

в)         бо йдуть друзі;

г)         тому, що виріс;

д)         будуть ставити гарні оцінки, будуть хвалити.

Закінчується цей перелік запитанням: «А ти як гадаєш, хто з них має рацію?»

4. Методика «Хто більше?». Дитину запитують: «Заєць більший за вовка, вовк більший за ведмедя? Хто в цьому випадку більший —заєць чи ведмідь?»

Для того, щоб правильно відповісти на запитання, дитині треба абстрагуватися від власного досвіду і сприйняти певну умовність навчального завдання.

5. Методика «виключення зайвого предмета» (на картках). Дані, отримані за допомогою цієї методики, дозволяють зробити висновки про володіння дитиною операціями узагальнення і абстрагування, про здатність обстежуваного виділяти суттєві ознаки предметів і явищ.

6. Складання фігур з кубиків (9-й субтест методики Векслера) потребує здатності до просторового аналізу й синтезу.

7. Методика «Визначення понять». Виявляє словниковий запас і культуру мови. Якісний аналіз відповідей, отриманих за допомогою цієї методики, дає змогу розкрити особливості характеру мислення та особистісні риси (імпульсивність, егоцентризм, раціоналізм тощо).

8. Методика «Будиночок» (дивись групове обстеження дитини).

9. Рисунок чоловічої фігури за пам’яттю (дивись групове обстеження дитини).

Якщо треба виявити основні типи розвитку дітей 6-7 років «(навчальний, переднавчальний, ігровий тощо), можна скористатися комплексом методик для індивідуального обстеження дітей, запропонованим у методичних розробках для шкільного психолога: «Готовність дітей до школи. Діагностика психічного розвитку і корекція його несприятливих варіантів».

Узагальнивши результати діагностики дітей щодо їх готовності до навчання в школі психолог може рекомендувати такі заходи:

1) записати дитину в перший клас;

2)  відкласти початок навчання на рік;

3)  перевести дитину до спеціальної групи дитячого садка або зарахувати шкільного класу вирівнювання;

4)  направити на медико-педагогічну комісію;

5)  здійснювати індивідуальний  підхід до дитини  з урахуванням  виявлених особливостей її підготовки.

Популярними також є:

Література:

  1. Головань Н.О. Ми готові до школи? – Кіровоград, 1993.- 72с.
  2. Измерение интеллекта детей: Пособие для практического психолога/Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К., 1992. – 64с.
  3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: в 2 кн., Кн. 1 – М, 1999. – 384с.
  4. Соколова Ю. Тести на готовність до школи дитини 6-7 років. – К., 2008. – 64с.