План занять з дисципліни «Організація психологічної служби » 1 курс

Практичні заняття

МОДУЛЬ І

 Тема 1. Поняття про психологічну службу України

План

1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в різних сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я).

3.  Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. (Декларації ООН про права дитини та людини. Положення про психологічну службу освіти України. Положення про кабінет практичного психолога.)

4.Структура психологічної служби України.

5. Моделі функціонування психологічної служби України (Панок В.Г., Карамушка Л.М. ).

6. Групи клієнтів практичного психолога в закладах освіти і особливості роботи з ними: внутрішні клієнти та зовнішні клієнти.

Завдання для самостійної роботи студентів (Х або Кн.):

1. Декларація прав дитини; Декларація прав людини;

2. Положення про кабінет практичного психолога.

3. Положення про психологічну службу освіти України (2018).

4. Описати основні завдання практичного психолога в різних сферах суспільної практики. Оформити у вигляді таблиці в зошиті.

Тема 2. Особливості діяльності психолога.

1. Напрямки діяльності працівників ПС (діагностика, профілактика, корекція, навчальна діяльність, консультування, зв’язки з грамадськістю, просвіта).

2. Організація діяльності практичного психолога.

3. Вимоги до працівників психологічної служби. Принципи роботи практичного психолога. Етичний кодекс психолога.

4. Вимоги до оформлення психологічного кабінету.

5. Вимоги до ведення документації практичного психолога (групи документації, основні документи психолога).

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Етичний кодекс психолога (розробити в малюнках або Х і мати на парі);

2. Положення про психологічну службу освіти (захист).

 

Тема 3. Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби

1. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога (Освітньо-кваліфікаційні характеристики). 

2. Обов’язки і права практичного психолога.

3. Інклюзивна освіта – цілі, перспективи, бар’єри.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1.  Етичний кодекс психолога (захист).

 

                                                                                                                                

МОДУЛЬ ІІ

Тема 4. Діагностична робота в діяльності психологічної служби  та зв’язки з громадськістю

1. Основні напрямки діяльності психологічної служби (діагностика, профілактика, корекція, навчальна діяльність, консультування, зв’язки з грамадськістю, просвіта). Поняття психологічної діагностики.

2. Вимоги до психодіагностичної діяльності.

3. Психодіагностичний процес.

4. Зв’язки з громадськістю.

Практична частина заняття

 • Ознайомлення з методиками виявлення підлітків «групи ризику».
 • Ознайомитися з будь-якими тестами та провести один тест на парі (інтелектуальній тест, тест спеціальних здібностей, особистісні тести) (до 3 хв.)

Завдання для самостійної роботи студентів:

1.  Скласти діагностичну програму з визначення психологічної готовності дітей  до шкільного навчання. Наприклад.

2. Скласти діагностичну програму з визначення готовності учнів початкової школи до переходу в середню школу. Наприклад.

3. Підбір методик для дослідження особливостей шкільної   дезадаптації першокласників.

4. Підбір методик для проведення профорієнтаційної робота зі старшокласниками.

5. Скласти діагностичну програму з виявлення підлітків «групи ризику».

Тема 5. Корекційна і розвиваюча робота психолога

1.  Загальне поняття про психокорекцію, рівні, складові корекційно-розвиваючої роботи.

2. Види та форми психокорекційної роботи.

3. Методи індивідуального психокорекційного впливу.

4. Групова психологічна корекція.

5. Особливості розвивальної роботи.

6. Шляхи корекції і розвитку в роботі психолога.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити розвиваюче заняття (тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги.

2. Розробити корекційне заняття (наприклад, вживання психоактивних речовин).

Тема 6. Профілактична та просвітницька робота психолога

1. Зміст психопрофілактичної роботи. Рівні психопрофілактики.

2. Психолого-педагогічний консиліум.

3. Психологічна просвіта.

4. Призначення профілактичної та просвітницької роботи психолога.

Практична частина заняття

Проведення вправи з розвиваючого авторського заняття.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити профілактичне заняття (тематика, напрямок на вибір студента). Вимоги.

Тема 7. Психологічне консультування та навчальна діяльність працівників психологічної служби

1. Зміст психологічного консультування в сфері соціально-психологічної служби. Форми психологічного консультування (індивідуальна та групова).

2. Характеристика процесу психологічного консультування. Види психологічного консультування.

3. Вимоги до психолога консультанта.

4. Принципи психологічного консультування. Техніки та методи психологічного консультування.

5. Особливості навчальної діяльності працівників психологічної служби.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Законспектувати методи та техніки консультування.


МОДУЛЬ ІІІ.

Тема 8. Психологічна служба освіти  України

 1. Історія розвитку психологічної служби освіти. Роль ПС у вирішенні проблем школи, садочку, позашкільних закладів.
 2. Структура ПС освіти. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
 3. Науково-методичні центри/кабінети, лаболаторії (штат, структура).
 4. Особлитвості діяльності  психолога навчального закладу.
 5. Основні завдання, принципи та функції ПС
 6. ПМПК.
 7. ПС вищих навчальних закладів, технікумів, училищ.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Підготувати тези до психологічної конференції за обраною темою дисципліни або «Реабілітація …..», «Посттравматичний стрес». Вимоги

Тема 9. Соціально-психологічна служба організацій (підприємств)

 1. Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.
 2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві.
 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу.
 4. Вимоги до психологічної служби у бізнес-структурі.

Тема 10. Робота психолога при центрах соціальних служб для молоді та в реабілітаційних центрах

 1. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.
 2. Служби негайної психологічної допомоги.
 3. Робота психолога в агенстві зайнятості.
 4. Діяльність психологічної служби в системі охорони здоров’я (зміст участь у проведенні судово-медичної експертизи).

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий