Перелік питань для підсумкового контролю знань з курсу «Соціально-психологічна служба соціальної сфери» (2018 р.)

Перелік питань для підсумкового контролю знань. 

1. Поняття про психологічну службу, завдання та функції психологічної служби.

2. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби в інших сферах суспільної практики (бізнес, економіка, органи внутрішніх справ та збройних сил, політика,соціальна служба для молоді, охорона здоров’я тощо).

3. Законодавча та правова база психологічної служби (ПС) в галузі освіти.

4. Особливості оформлення кабінету практичного психолога.

5. Положення про психологічну службу (ПС). ( 2009 р.)

6. Документація в роботі працівника психологічної служби (ПС).

7. Предмет та рівні ПС (науковий, прикладний, практичний).

8. Головні напрямки діяльності психологічної служби (актуальний і перспективний та консультативно-методична допомога, просвітницько-пропагандистська та превентивне виховання).

9. Специфіка основних видів діяльності психологічної служби в системі освіти (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика, експертиза, проектування).

10. Місце ПС в системі народної освіти. Три моделі функціонування ПС (І.В.Дубровіна, Л.М.Карамушка, М.П.Малигіна).

11. Принципи роботи практичного психолога.

12. Освітньо-кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога.

13. Обов’язки і права практичного психолога. Посадова інструкція психолога.

14. Особистісні якості та професійні знання, уміння практичного психолога.

15. Комунікативна та мовленнєва компетентності психолога.

16. Етичний кодекс в роботі психологічної служби.

17. Психодіагностика як вид діяльності практичного психолога: поняття про психологічну діагностику, вимоги до психодіагностичної діяльності, психодіагностичний процес.

18. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку дошкільників та дітей шкільного віку.

19. Компоненти готовності дитини до школи: сутність, критерії та методи діагностики.

20. Поняття про дезадаптацію, чинники та фактори ризику її прояву.

21. Організація корекційно-розвивальної роботи. Шляхи корекції та розвитку.

22. Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційних занять.

23. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до 3 років, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку, з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

24. Розвиваюча робота психолога з підлітками та старшокласниками.

25. Профілактична робота як вид діяльності практичного психолога

26. Специфіка роботи практичного психолога з батьками. Методи роботи практичного психолога з батьками.

27. Специфіка роботи практичного психолога з педагогічним колективом.

28. Особливості консультативної роботи практикуючого психолога з дітьми, батьками, вихователями, вчителями.

29. Характеристика процесу психологічного консультування.

30. Вимоги до психолога-консультанта.

31. Техніки, методи та види психологічного консультування.

32. Принципи та умови психологічного консультування.

33. Особливості просвітницько-пропагандистської роботи психолога в навчально-виховному закладі.

34. Реабілітація, як головний вид діяльності в соціально-психологічних центрах.

35. Участь психолога у  психолого-педагогічних консиліумах.

36. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії.

37. Завдання практичного психолога інклюзивної освітньої системи.

38.Особливості роботи психологічної служби у дошкільному закладі.

39. Психологічна служба і ВНЗ.

40. Психологічна служба центрів телефонного консультування.

41. Становлення української психологічної служби.

42. Організація психологічної служби у сфері політики.

43. Психологічна служба організації (підприємства).

44. Соціально-психологічна служба в системі соціальних служб для молоді.

45. Організація діяльності психологічгої служби в системі охорони здоров’я.

46. Психологічна служба у військовій та спортивній сфері.

47. Місце і роль психологічної служби в пенітенціарних закладах.

48. Організація діяльності психологічної допомоги сім’ї та соціально-психологічного захисту населення.

49. Служба невідкладної психологічної допомоги «Телефон довіри».

50. Специфіка організації психологічної служби в реабілітаційних центрах.

51. Клієнти соціально-психологічної служби. Форми роботи з дітьми та людьми з особливостями психофізичного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Бочелюк В.И., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності. Навч. посібник. — К., 2007.
  2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. Навч. п-к. – К., 2007.
  3. Легка Л.М., Семенча Л.Г. Організація діяльності психологічних служб: Навч. посібник. – К., 2015.
  4. Настільна книга шкільного психолога/Авт.-уклад.О.Є.Марінушкіна. — Х., 2010.
  5. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К., 2006.
  6. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. – К., 2012.

Додаткова література:

  1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М., 2000.
  2. Настільна книга шкільного психолога / Авт.-уклад. О. Є. Марінушкіна.— Х., 2010.
  3. Психологічний супровід навчання і виховання учнів початкових класів. Випуск 6. Біла церква, 2013.
  4. ДьомінаГ.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації. — К., 2008.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий