Критерії та показники вихованості (Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. )

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Методи стимулювання і корекції поведінки (Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. )

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Методи і прийоми формування досвіду громадянської поведінки (Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. )

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. — К.: Просвіта, 2001. – 416 с.