Завдання вікової психології. Місце вікової психології в системі наук (Поліщук В.М.)

Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 …

Предмет та завдання вікової та педагогічної психології (Кутішенко В.П.)

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Коррекционная работа с подростками девиантного поведения (Федорова Г. Г.)

Федорова Г. Г. Коррекционная работа с подростками девиантного поведения//Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 169-171.