Предмет та завдання вікової та педагогічної психології (Кутішенко В.П.)

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Коррекционная работа с подростками девиантного поведения (Федорова Г. Г.)

Федорова Г. Г. Коррекционная работа с подростками девиантного поведения//Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 169-171.