Перелік питань для підсумкового контролю знань з курсу «Соціально-психологічна служба соціальної сфери» (2018 р.)

Перелік питань для підсумкового контролю знань.  1. Поняття про психологічну службу, завдання та функції психологічної служби.

Завдання вікової психології. Місце вікової психології в системі наук (Поліщук В.М.)

Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 …