План занять з дисципліни «Організація психологічної служби » 1 курс

МОДУЛЬ І Загальноосвітні питання організації психологічної служби  Тема 1. Поняття про психологічну службу України План 1. Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби. 2. Специфіка нормативної …