Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини (Дуткевич Т.В.)

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч.посіб. – К.: Центручбовоїлітератури, 2012. – 424с.

Загальна характеристика розвитку психіки людини (Кутішенко В.П.)

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.