Головні новоутворення та криза першого року життя. (Павелків Р. В.)

Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). — К., 2010.

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти.(Савчин М. В.)

Савчин М. В., Василенко Л. П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.