Рубрика: ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Завдання для заліку з курсу «Соціально-психологічна служба соціальної сфери» (стаціонар)

І. Перелік питань для підсумкового контролю знань.  Запитання. ІІ. Розібрати три творчі ситуації / завдання. Завдання.  

Модель психологічної служби (КарамушкаЛ.М.)

 КарамушкаЛ.М. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. — К.: …

Етичні особливості професійної діяльності практичного психолога (В. И. Бочелюк)

В. И. Бочелюк В. В. Зарицька ПСИХОЛОГІЯ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Навчальний посібник. — К., 2007