Рубрика: ПСИХОЛОГІЯ ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти.(Савчин М. В.)

Савчин М. В., Василенко Л. П.  Вікова психологія: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2011. — 368 с.

Чинники / фактори психічного розвитку (Поліщук В.М. )

Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія. Навчально-методичний посібник. В-во: Суми: ВТД «Універсальна книга». 2010 – 220 с.