ПЕРЕДМОВА (Л.М.Вольнов)

Нині жодна розвинута держава не може обійтися без соціальних працівників, які пройшли підготовку в університетах і спеціальних навчальних закладах. Вони покликані професійно допомагати усім потребуючим у вирішенні проблем, що виникають у їх повсякденному житті. В першу чергу тим, хто знаходиться в кризовій ситуації та не захищений у соціальному плані, зокрема, літнім людям, інвалідам, сім’ям із «груп ризику», дітям, позбавленим нормального сімейного виховання, особам із психічними розладами, алкоголікам, наркоманам, хворим на СНІД та ін.

Загострення соціально-психологічної напруженості в умовах політичної нестабільності та економічної кризи роблять особливо актуальним питання про практичну діяльність соціальних працівників, методологію та технології її здійснення. Адже кризовий стан виражений не тільки на рівні особистості, але і цілих соціальних верств і груп. Саме тому робота з кризовими станами груп і особистості повинна стати загальновизнаним і загальноприйнятим предметом у практиці соціальної роботи з індивідами, сім’ями і групами, а особистісні кризи – об’єктом пильної наукової та практичної уваги з боку соціальної роботи та прикладної практичної психології.

Відомо, що криза трапляється, коли людина зустрічається з перепонами на шляху до важливої життєвої мети, яка на даний час є недосяжною, використовуючи звичайні методи вирішення проблеми. У таких ситуаціях, коли людина не може справитися з повсякденними турботами життя, баланс, або рівновага особистості порушується. Вона відчуває внутрішню напругу, стурбованість, які в результаті призводять до емоційного розладу. Водночас результат кризи значною мірою визначається типом взаємодії, що відбувається між індивідом та ключовими фігурами в його емоційному оточенні, серед яких і люди допоміжних професій – професій, які пов’язані із наданням допомоги.

Мета соціальної роботи – зберігати комфортне, гідне, правове існування людини як суб’єкта суспільства, а також адаптувати особистість у соціумі. Саме тому, на наш погляд, надзвичайно важлива своєчасна допомога клієнтам соціальної роботи. Адже далеко не кожна людини здатна самостійно справитися з кризовою ситуацією, і в цьому випадку необхідна допомога фахівця.

Запит на психосоціальну допомогу в кризових ситуаціях висуває високі вимоги до якості підготовки фахівців, які повинні володіти всіма необхідними професійними компетенціями. У зв’язку із цим існує необхідність у підготовці спеціалістів, які володіють гуманітарними технологіями і здатні здійснювати свою діяльність у нестандартних ситуаціях.

У процесі ознайомлення зі змістом посібника читачі (студенти, соціальні педагоги/працівники, психологи) отримають базові знання у сфері психологічної проблематики особистості у кризовому стані, а також у сфері методології психологічної допомоги у кризових ситуаціях; оволодіють знаннями у практиці міжособистісної взаємодії та ефективного спілкування з іншими людьми в контексті психологічної допомоги і самодопомоги у кризових ситуаціях. Серед завдань цього посібника є також ознайомлення фахівців із методами психологічної діагностики та низкою технологій психосоціальної допомоги дорослим і дітям у кризовому стані, що помітно розширить їх професійний інструментарій. Сподіваємося, що отримані знання та практичні рекомендації сприятимуть формуванню здатності вирішувати нові, нестандартні задачі, у тому числі підбирати адекватні методи психологічного супроводу і психокорекційної роботи відповідно до особливостей особистості та соціально-психологічних характеристик груп, що опинилися у кризовій ситуації; здатністю взаємодіяти з фахівцями, що беруть участь у наданні допомоги кризовій особистості; готовності вирішувати типові задачі у сфері здійснення професійної допомагаючої діяльності.

Характерною особливістю навчального посібника є додаток, що містить інструментарій у вигляді тестів і опитувальників для діагностики кризових станів у надзвичайних ситуаціях, а також окремих вправ і завдань, що дозволить усім учасникам освітнього середовища оперативно використовувати вказані матеріали не тільки з навчальною метою, але й на практиці.

_____

Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : навчальний посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. Вольнова. – К. , 2012. – 275 с.