ПЕРЕДМОВА

Становлення та розвиток різнобічно розвиненої, активної особистості є важливою метою освітньої політики України. Процеси, що виникли в останні п’ятнадцять років під впливом політичних та економічних перетворень, непомітно змінювали ідеали суспільства та безпосередньо сім’ї (як малої соціальної групи суспільства). Особистісна незрілість молоді при вступі до шлюбу призвела до зростання числа розлучень, нестабільності подружніх стосунків, зміни сімейних цінностей та стандартів статеворольової поведінки. В умовах постійних змін в різних галузях суспільства виникла потреба розглядати проблему становлення особистісної зрілості як базову основу в підготовці молодого покоління до шлюбно-сімейного життя.

Радянськими педагогами та психологами розглядалися психолого-педагогічні проблеми підготовки молоді до подружнього життя (В.І.Барський, І.Д. Бех, Т.А. Демидова, І.В. Дубровіна, О.І. Зрітнєва, С.В. Ковальов, Я.Л. Коломінський, І.С. Кон, Г. Крайг, Е.Д. Мар’ясіс, О.І. Пенькова та ін.). В їхніх роботах підкреслювалося, що потреба у створенні сім’ї не виникає сама по собі. Вона повинна виховуватись і розвиватись у кожної людини (В.І. Барський). Формування особистості сім’янина має здійснюватись на всіх етапах розвитку дитини відповідно до її віку (І.В. Дубровіна), а необхідною умовою, що передує розвитку готовності молоді щодо шлюбно-сімейного життя та покращує його, повинна бути її зрілість (О.І. Зрітнєва, Г. Крайг). Таким чином, розвиток особистісної зрілості щодо майбутнього подружнього життя сприятиме покращенню процесу подальшої підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин.

_____

Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 70с.