Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум

Зміст і варіанти проведення семінарських та практичних занять із навчальної дисципліни «психологія розвитку та вікова психологія«.
Теоретичні основи вікової психології.
Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу.
Психічний розвиток дитини в шкільний період.
Психологія дорослої людини.
Матеріали першоджерел.
Тестовий контроль до курсу.
Загальні запитання.
Орієнтовні запитання до іспиту.
Список рекомендованої літератури.
Психодіагностика:
Матеріали для проведення психодіагностичного дослідження з людьми різного віку..
Комплексне вивчення динаміки життєвого шляху особистості.
Діагностика психічного розвитку дитини від народження до вступу в школу.
Дослідження немовлят.
Комплексне дослідження дитини раннього віку.
Дослідження дошкільника.
Матеріали для проведення узагальненого аналізу психічного розвитку дитини від народження до вступу в школу.
Діагностика психічного розвитку школяра.
Діагностика психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Діагностика психічного розвитку підлітка.
Діагностика психічного розвитку юнацтва.
Матеріали для проведення узагальненого аналізу психічного розвитку підлітка та старшокласника (орієнтовна схема).
Діагностика психічного розвитку людини в період дорослості.
Діагностика психічного розвитку людини в період ранньої дорослості.
Діагностика психічного розвитку людини в період середньої та пізньої дорослості.
Вікова психокорекція: матеріали для проведення психокорекційної роботи представниками різних вікових категорій.
Практичне використання основних положень теоретичних концепцій української та зарубіжної вікової психології.
Використання методів гештальттерапії.
Використання методів ігрової терапії з корекційною метою.
Використання методів когнітивної терапії у віковій психокорекції.
Комплексний підхід до використання методів різних напрямів вікової психокорекції.
Розвивальна робота з дошкільниками.
Програма розвивальних занять з дошкільниками (А.Д. Андреєва).
Матеріал до занять з теми підготовка дітей дошкільного віку до навчання читання.
Корекція психічного розвитку дитини у шкільний період.
Психокорекційна робота з молодшими школярами.
Психокорекційна робота з підлітками.
Психокорекційна робота зі старшокласниками.
Робота з людьми періоду дорослості.
Використана література.

_____

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. — К., 2009., 448 с.