Словник Т

Талант — високий рівень здібностей людини до певної діяльності, який виявляється в оригінальності та новизні підходу, супроводжується досягненнями найбільш високих результатів у цій сфері.

Темпераменту властивостістійкі індивідуальні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, залишаються відносно незмінними при різному змісті, цілях діяльності та утворюють структуру, що характеризує тип темпераменту.

Теоретичне мисленняодин із видів мислення, що спрямоване на відкриття законів, властивостей об’єктів (наукові дослідження).

Теоретичне ставлення до знань (як новоутворення пізнавальної сфери молодшого шкільного віку) – усвідомлення дитиною значимості знань, отриманих в початковій школі, для подальшого вивчення основ наук.

Тести – вид випробувальних методик, що оцінюють ступінь розвитку та вияву окремих психічних рис та властивостей людини. За змістом оцінюваних об’єктів тести умовно поділяються на інтелектуальні, особистісні та тести досягнень.

Тестування – метод психологічної діагностики, що використовує стандартизовані задачі або запитання, які мають визначену шкалу оцінювання. Правильне проведення та інтерпретація тестування вимагає участі кваліфікованого психолога.

Традиційне навчання це репродуктивна технологія навчання. В її основі лежить підхід, згідно з яким визначається достатній для успішної життєдіяльності обсяг знань і передається учням, головне завдання яких — запам’ятати інформацію, а критерій успішності — її безпомилкове відтворення. Навчання відбувається на репродуктивному рівні. Роль учителя полягає в основному в поясненні із використанням наочності.

Тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги, що виникає внаслідок уявної чи реальної дії загрозливого фактора. Тривожність буває ситуативною (реакція на скороминучу небезпеку) та патологічною (постійне перебування у стані тривоги або надмірний її ступінь). Патологічна тривожність є показником дезадаптації людини в певних соціальних умовах.

Трудова діяльність – один із онтогенетичних видів діяльності людини; процес свідомого виконання індивідом конкретної праці. Для дорослих праця виступає провідною діяльністю.