Словник Ф

Фаза психічного розвитку – одиниця поділу онтогенезу, що характеризується змінами лише певної сфери психіки.

Фактор психічного розвитку – вихідна обов’язкова детермінанта психічного розвитку людини, що має загальний характер для всіх індивідів. Вікова психологія оперує трьома базовими факторами психічного розвитку індивіда – біологічною основою, соціальним середовищем та активністю самої людини.

Фалічна стадія (за З. Фройдом) – третя стадія психосексуального розвитку, в якій джерелом отримання насолоди та задоволення для дитини є її геніталії.

Фанатизмзахоплення якою-небудь діяльністю, що досягає крайнього ступеня вираженості з формуванням культу і створенням ідолів, з повним підкоренням людини і розчиненням індивідуальності.

Фемінність (жіночність) (лат. femina – жінка) – сукупність фізичних, психічних та поведінкових властивостей, які суспільство визначає як суто жіночі.

Фетальна фаза розвитку людини – останній етап пренатального (утробного) розвитку дитини, що починається з третього місяця вагітності і триває до народження. Впродовж фетальної фази відбувається подальший розвиток та вдосконалення всіх життєвих систем та функцій дитини у підготовці до народження та самостійного життя.

Філогенез – історичний процес розвитку всіх живих організмів на Землі. Психологія акцентує увагу на філогенетичному виникненні та розвитку психіки та відповідних їй форм поведінки.

Фобія (гр. phobos — страх) – нав’язливі стани при психічних захворювання: хворобливі нав’язливі неадекватні переживання страхів конкретного змісту, які охоплюють суб’єкта у певній – фобічний – обстановці й супроводжуються вегетативними дисфункціями – серцебиттям, рясним потом тощо.

Формальних операцій стадія (за Ж.Піаже) – етап когнітивного розвитку індивіда, під час якого усувається залежність мислення від безпосереднього досвіду індивіда, формується спроможність до оперування абстрактними поняттями, ви­сування гіпотез і формулювання умовисновків.

Фотографічний запис — одна з можливих форм ведення протоколу спостереження, який, детально описує мімічні, пантомімічні прояви емоцій; дослівно, без змін передає мовлення дитини в прямій формі, відзначає паузи, інтонацію, силу голосу, темп (М. Я. Басов).

Фрустраціяважкий психічний стан, що викликається ситуацією, коли людина хоче, але не може подолати бар’єр, переживає невдачу.