Шкала оцінювання навчальної роботи

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Лекційні заняття.

Присутність студента на занятті — 0,5 бала.

2. Практичні заняття.

Тематичний контроль (усний або письмовий) –  до 5 балів:

— непідготовленість або відсутність знань (0 — 33% інформації) – 0 балів,

— незадовільний рівень (34 — 59% інформації) – 2 бали,

— задовільний рівень (60 — 74% інформації) – 3 бали,

— достатній рівень (75 — 89% інформації) – 4 бали,

— відмінний рівень (90 — 100% інформації) – 5 балів,

— доповнення – від 0,5 до 3 балів,

— написання контрольної за словником (в кінці кожної теми) – до 2 балів.

3. Індивідцально-самостійна робота студентів (І-СРС).

Вчасне та якісне виконання завдання – 1 бал за кожне завдання;

Якісне але невчасне виконання завдання – 0,5 бала за кожне завдання;

Невчасне і неякісне виконання завдання – 0 балів;

Відсутність виконаних завдань – ( 0 балів).

4. Модульний тест та річна контрольна робота – 0,5-2 балів за кожну правильну відповідь на запитання (в залежності від складності).