Модуль 6. Тема 16. Психологія девіантної поведінки

Модуль 6. Психологія виховання та педагогічної праці

Тема 16. Психологія девіантної поведінки

I. Питання, які виносяться на практичне заняття

1-2. Соціальна норма та соціальне відхилення. (Вольнова Л.М.). Загальна класифікація видів девіантної поведінки. (Вольнова Л.М.)

3. Делінквентна поведінка. (Вольнова Л.М.)

4. Залежна поведінка. (Вольнова Л.М.)

5. Аутоагресія (суїцидальна поведінка). (Вольнова Л.М.)

6. Загальні основи профілактики девіантної поведінки. (Вольнова Л.М.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: поведінка, норма, соціальна норма, соціальні відхилення, аномалія, аномальна поведінка, патологія, девіантна поведінка, антисоціальна (делінквентна) поведінка, асоціальна (аморальна) поведінка, аутодеструктивна (саморуйнівна) поведінка, неблагополучна сім’я, акцентуації характеру, агресія, агресивна поведінка, агресивність, делінкветність, залежна/адиктивна поведінка, гемблінг, парафілія, анорексія, булімія, фанатизм, самогубство, превенція, інтервенція, профілактика, корекція.

2. Аналіз роботи:

Чайка Г.В. Симптоми комп’ютерної залежності//Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №10, С.52-55.

Мотрук Т.О. Аналіз психічних станів при ігрові залежності// Практична психологія та соціальна робота. – 2009. — №9, С.64-67.

— Федорова Г.Г. Коррекционная работа с подростками девиантного поведения: [Учеб. пособие]. / Г.Г. Федорова. – СПб: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2000. – 77 с. – С.136-138 (//Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. – К. – 2009. – С. 169-171.)

Усно:

3. В чому відмінність між поняттями “девіантна поведінка” і “соціальні відхілення”?

4. Розкрийте зв’язок між агресивною і делінквентною поведінкою особи.

5. Що з перерахованого далі, на ваш погляд, є девіантною поведінкою:

куріння тютюну вбивство відхід в секту суїцидальна спроба
подружня зрада брехня виснажуючи голодування гомосексуальні відносини
вживання героїну хакерство гра в карти на гроші
озброєний грабіж грубість фізичне покарання дитини прогул уроку без поважної причини

6. Які ви можете назвати чинники девіантної поведінки?

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.