Модуль 4. Тема 11. Психологія дорослості

Модуль 4.  Психологія дорослої людини

Тема 11. Психологія дорослості

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Визначення віку дорослості. Проблема періодизації дорослості (Дж. Біррен, Д.Б. Бромлей, Г. Крайг, Е. Еріксон).

2. Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості (ранньої дорослості, в середньому віці, пізня дорослість).

3. Розвиток психічних процесів у період дорослості.

4. Психосоціальний розвиток дорослих.

5. Кризи віку дорослості (нормативні і ненормативні кризи).

  1. I. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: акмеологія, дорослість, психічна зрілість, особистісна зрілість, зрілість, когнітивна зрілість, стадія досягнень, ідентичність, близькість, генеративність, інтимність, криза, біографічна криза, криза спустошеності, криза безперспективності, криза здоров’я, криза значущих стосунків, криза особистісної автономії, криза самореалізації, криза життєвих помилок, стадія адміністрування, стадія реінтегрування, застій, середина життя, генеративність особистості, самоактуалізація, пенсійна криза, працездатність, гіподинамія, компенсація, інтенсифікація, сенсорно-моторна амнезія, здоровий спосіб життя, самотність, криза максимальних досягнень, криза корекції життєвих планів, криза середини життя, криза «Я-інтеграції», відчай, мудрість, соціальна ізоляція.

2. Аналіз роботи: (Див. матеріали в першоджерел. або кафедра Ψ).

— Хорні К. Проблема шлюбу//Заброцький М.М., Савченко О.М., Тичина І.М. Психологія особистості: Навчальний посібник. – Житомир, 2005. – С. 56-60. (або//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.106-116.)

3. Написати порівняльний аналіз причин, перебігу та симптоматики криз дорослості і дитинства.

Усно:

4. Назвіть періоди дорослості.

5. Чи продовжується когнітивний розвиток після юності?

6. У 35 років людина міркує краще, ніж 20-річна?

7. Назвіть основні хвороби, якими часто хворіють люди середнього віку, і покажіть їх зв’язок між шкідливими звичками і віиникнекнням таких хвороб.

8. Порівняйте новоутворення у психічній організації дорослих і дітей.

9. Проаналізувати результати власних спостережень за дорослими людьми в період кризи 30 років та середини життя.

10. Дайте визначення зрілості і перерахуйте п’ять атрибутів зрілої особистості.

ІІІ. Практична частина заняття

Проведення дискусії «Розвиток близьких стосунків та створення сім’ї в період ранньої дорослості» (Студенська сім’я – за і проти).

_____

Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.