Модуль 3. Тема 8. Психологія підлітка

Модуль 3. Психічний розвиток дитини в шкільний період

Тема 8. Психологія підлітка 

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.

2. Особливості соціальної ситуації розвитку підлітка. Стосунки з однолітками та дорослими.

3. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.

4. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці (самосвідомість, самооцінка, емоційна сфера, почуття, інтереси, спрямованість, ідеали).

5. Розвиток пізнавальних процесів (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, мовлення). Перебудова учбової діяльності.

6. Криза та показники.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми:  підлітковий період, пубертатний вік, акселерація, статеве дозрівання, почуття дорослості, потреба в соціальному самовизначенні, товаришування, дружба, пізнавальна потреба, самовдосконалення й самоосвіта, самосвідомість підлітка, інтимно-особистісне спілкування, неформальні групи, референтна група, “Я-концепція”, статево-рольова ідентифікація, критицизм мислення, формальне мислення, теоретичне мислення, інтелектуалізація психічних процесів, гіпоопіка, гіперопіка, захоплення, особистісна нестабільність, рефлексивне мислення.

2. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини (підліток).

3. Аналіз роботи:

— Божович Л.И. Формирование личности в подростковом возрасте // Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – С. 292-365.

Усно:

4. Як можна допомогти підлітку подолати невпевненість у своїх силах?

5. Що може бути причиною небажання підлітка ходити до школи?

6. Як психолог може допомогти підлітку налагодити стосунки з батьками?

7. Що повинні зробити батьки, які помітили відхилення у поведінці підлітка?

8. Як навчити підлітка працювати з книгою?

9. Який вплив на поведінку і діяльність підлітка мають поьреби в самоствердженні?

10. Які головні напрямки роботи психолога з подолання шкідливих звичок підлітків?

11. Чому підлітковий вік називається пубертатним? Як процес статевого дозрівання відбивається на психічному розвиткові підлітка?

12. Чому підлітковий період називається кризовим? З чим пов’язана ця криза?

13. Чому підлітки схильні до девіантної поведінки?

ІІІ. Практична частина заняття Ділова гра.

Із студентської групи виділяють представників на роль психологів. Всі інші – батьки дітей підлітків. Батьки складають запитання до психологів. Організатор гри проводить зустріч батьків з психологами міста.