Модуль 3. Тема 7. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку

Модуль 3. Психічний розвиток дитини в шкільний період

Тема 7. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку

  1. I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

1. Особливості соціальної ситуації розвитку молодших школярів.

2. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання. ЇЇ види. Структура готовності. (Скрипченко О.В., Павелків Р. В.)

3. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів. Новоутворення в пізнавальній сфері. (Скрипченко О.В.)

4. Специфіка учбової діяльності шестирічних дітей (особливості організації навчання). Мотиви учіння.

5. Формування особистості дитини в початкових класах. (Новоутворення в структурі особистості).

6. Ненормативна криза молодшого школяра.

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: психологічна готовність дитини до навчання в школі (інтелектуальна, моральна, соціальна, мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна), фізична готовність, критерії готовності, адаптація, шкільна дезадаптація, мотиви учіння школярів, довільність психічних/пізнавальних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, рівень домагань, самоконтроль, понятійне мислення, інтеріоризація, екстеріоризація, уміння вчитися, внутрішня позиція школяра, смислова орієнтовна основа вчинку, узагальнення переживань, синтезуюче сприймання, научуваність.

2. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини (молодший школяр).

3. Аналіз роботи:

Мухина В.С. Достижение шестилетнего ребёнка в умственном развитии // Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986.

Мухина В.С. Индивидуальные различия шестилетних детей // Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986.

Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. – М., 1966.

4. Здійснити порівняльну характеристику особливостей психічного розвитку та навчання шести- і семирічних дітей.

5. Ознайомитися з методиками діагностики готовності дитини до навчання в школі//Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С. 175-219.

Усно:

6. Визначте, які мотиви учіння школярів записані нижче (вид мотиву, до якої групи мотивації належить).        Я вчуся для того:

а) щоб все знати,

б) щоб бути корисним людям,

в) щоб отримувати гарні оцінки,

г) мені подобається процес учіння,

д) щоб вчитель був задоволений моїми успіхами,

е) щоб навчитися самому вирішувати завдання,

є) щоб за мої успіхи мене поважали товариші,

ж) щоб уникнути покарання батьків.

7. Яку роль в житті та учінні молодшого школяра відіграє ігрова діяльність?

8. Наведіть приклади, у яких виявляються особливості довільної та мимовільної уваги молодших школярів.

9. Які прийоми запам’ятання використовують учні початкових класів?

10. Чому мислення дитини молодшого шкільного віку називається конкретним (за Ж. Піаже)?