Модуль 2. Тема 6. Психологія дошкільного віку

Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу.

Тема 6. Психологія дошкільного віку.

I. Питання, які виносяться на практичне заняття.

  1. Значущість дошкільного дитинства. Соціальна ситуація розвитку.( Заброцький М.М., Видра О.Г.,Скрипченко О.В., Павелків Р. В.)
  2. Сюжетно-рольва гра як провідна діяльність дошкільника. Особливості гри. (Павелків Р.В.)
  3. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками та старшими. (Дуткевич Т.В.)
  4. Формування особистості дошкільника (почуття, вольова сфера, мотиви поведінки, самосвідомість — новоутворення в структурі особистості). (Павелків Р. В.)
  5. Формування і розвиток пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, уява, увага, мислення — новоутворення в пізнавальній сфері). (Божович Л.І.)
  6. Криза 6-7 років. (Павелків Р. В.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: рольова гра, сенсорні еталони, наочно-образне мислення, підпорядкованість мотивів поведінки і діяльності, внутрішні етичні інстанції, децентрація мислення, самооцінка, статева ідентифікація, усвідомлення себе в часі, внутрішні етичні інстанції,  усвідомлення та узагальнення своїх переживань.

2. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини (дошкільник).

3. Аналіз роботи:

Шах Т.Г., Лукашук М.І. Пізнавальний потенціал дошкільника // Практична психологія та соціальна робота, 2008., №1, 2. (провести 1 гру/вправу на парі!!!)

— Прихожан. «Хочу, щоб мене розуміли » // Популярная психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. пе-динститутов / Сост. В.В. Мироненко. — Лі.: Просвещение, 1990. -С.131-136. (або //Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.81-85.)

— Наталія Самойленко. Індиго в деталях // Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія. К., 2009., С.85-90.

Усно:

4. Проведіть спостереження за дітьми 3-х років та 5-6 років і дайте відповіді на запитання.

а) Як дитина додержується правил поведінки?

б) У чому виявляється самостійність?

в) Як виявляється у неї воля?

г) Як розвинена у дітей здатність до самообслуговування?

д) Як вони вступають у взаємини з дорослими?

е) Чи виявляють інтерес до навколишнього середовища?

ж) Чи наслідують дорослих, і в чому саме?

з) Які почуття та риси характеру виявляли діти?

5. Чим відрізняються ігри дітей 4-5 років від ігор дітей 2-3 років?

6. Які мотиви покладено в основу моральних вчинків дітей дошкільників?

7. Провести одну вправу/гру на парі з першоджерела (Шах Т.Г., Лукашук М.І. Пізнавальний потенціал дошкільника).

ІІІ. Практична частина заняття

Провести одну гру чи вправу на парі з першоджерела №1 ( Шах Т.Г., Лукашук М.І. Пізнавальний потенціал дошкільника )