Модуль 2.Тема 4. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.

Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу.

Тема 4. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.

I. Питання, які виносяться на практичне заняття. 

  1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність новонородженого. (Павелків Р. В.)
  2. Новоутворення та криза “новонародженості”. (Павелків Р. В.)
  3. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти. (Савчин М. В.)
  4. Головні новоутворення та криза першого року життя. (Павелків Р. В.)
  5. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і немовляти. (Видра О.Г.)

II. Індивідуальна робота студентів.

Письмово:

1. Опрацювати основні поняття теми: харчове зосередження, конвергенція очей, акт хапання, предметні дії, лепет, маніпулювання предметами, мотиваційні уявлення, акт сприймання, наслідування та акт пізнавання, зорові та слухові зосередження, активний інтерес  до оточення, комплекс пожвавлення, емоційно забарвлене самовідчуття, автономне мовлення, поведінка за уявленням, усвідомлення психологічної спільності “ми”, фізична емансипація, «феномен госпіталізму».

2. Для підготовки до заняття студентам необхідно переглянути журнали з психології за останні роки. Знайти в них 3-4 публікації, присвячені дослідженню психіки і особистості дитини дошкільного періоду. Систематизувати прочитаний матеріал. Виділити і підготувати до анотації статтю, яка найбільше сподобалася (10-15 речень).

3. Заповніть таблицю Особливості розвитку дитини (новонароджений та немовля).

Вікові періоди Соціальна ситуація розвитку (ССР) Провідна діяльність Новоутворення в Сенси-тивність Спрямо-ваність Назва “кризи” Показники
пізнавальній сфері структурі особистості
Новонарод.

0 – 2,5 міс.

Немовля

2,5 – 1 рік

Усно:

4. Охарактеризувати особливості нервової системи новонародженої дитини. Чому новонароджений весь час спить?

5. Проведіть самостійне спостереження за емоційним спілкуванням батьків і дитини. Ви можете звернутися по допомогу до членів своєї сім’ї або до друзів, які мають маленьких дітей.

Спостерігаючи за тим, як батьки грають з дитиною, задайте собі такі запитання:

— Хто є ініціатором взаємодії?

— Як немовля сигналізує про те, що йому потрібно відпочити від активних дій?

— Як батьки пристосовуються до темпераменту та стилю поведінки дитини?

Потім попросіть маму (чи батька) дитини змінити свою поведінку: надати обличчю байдужого, холодного вигляду і впродовж 3-4 хвилин не реагувати на дії дитини. Які зміни в поведінці ви помічаєте? Що вони, на вашу думку, означають?

Не забудьте сказати батькам, щоб після цього експерименту вони продовжили гру з дитиною.

6. Які перші форми спілкування дитини з дорослою людиною. Що таке “дефіцит спілкування” у немовлят і як він впливає на їх подальший психічний розвиток? Що таке “феномен госпіталізму / шпитальності”? (+ експеримент з мавпами).

7. Що ви знаєте про дослідження з “обривом”?

8. Безумовні рефлекси новонародженого. Яка їх роль у процесі адаптації дитини до нових умов життя? Чому окремі з них називаються атавістичними?

9. Психологічна ознака завершення кризи новонародженості.

10. Які новоутворення у психіці з’являються у немовляти?