Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 56 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тематичний план та зміст дисципліни

Шкала оцінювання навчальної роботи

Модуль І. Теоретичні основи вікової психології

Тема 1. Теоретичні основи вікової та педагогічної психології

Тема 2. Історія становлення вікової психології

Тема 3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі

Тестова самоперевірка модуль І

Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу.

Тема 4. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти

Тема 5. Психологія раннього дитинства

Тема 6. Психологія дошкільного віку

Тестова самоперевірка модуль ІІ

Модуль 3.  Психічний розвиток дитини в шкільний період

Тема 7. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку

Тема 8. Психологія підлітка

Тема 9. Психологія важкої дитини

Тестова самоперевірка модуль ІІI

Модуль 4.  Психологія дорослої людини

Тема 10. Психологія ранньої юності (старшокласника)

Тема 11. Психологія дорослості

Тестова самоперевірка ІV

Модуль 5. Предмет педагогічної психології. Психологія учіння та навчання

Тема 12. Педагогічна психологія як наука

Тема 13. Психологія учіння

Тема 14. Психологія навчання

Тестова самоперевірка V

Модуль 6. Психологія виховання та педагогічної праці

Тема 15.Психологія виховання та самовиховання

Тема 16. Психологія девіантної поведінки

Тема 17. Психологія суб’єкта педагогічної праці

Тестова самоперевірка VІ

Теми доповідей і рефератів

Орієнтовні запитання, що виносяться на екзамен з дисципліни “Вікова та педагогічна психологія”

Контрольний тест 100 з дисципліни “Вікова та педагогічна психологія”

Рекомендована література